Zelená burza 2019

18. ledna 2019 Novinky

Před 8 lety si Svaz školkařů ČR stanovil jako prioritu podporu prodeje českých školkařských výpěstků.

 

Za tímto účelem spustil projekt ZELENÁ BURZA – výstavu pouze českých výpěstků členů Svazu školkařů ČR a nechal zaregistrovat patentovou známku ČESKÁ ROSTLINA. První ročníky táhlo pár firem, které akci věřily a dotovaly jí. Těm patří velký dík, protože bez jejich prvotního nadšení a invence, by celá ZELENÁ BURZA byla dávno zapomenutým projektem. Postupně se přidávalo více a více firem se zeleným materiálem a o akci začaly mít zájem i kolegové s doplňkovým sortimentem pro obor školkařství.

Letošní 8. ročník byl výjimečný.

Svaz školkařů ČR slaví 100 let od založení první společné ČESKO-SLOVENSKÉ školkařské organizace a snad i díky tomu nám příroda ukázala svou vlídnou tvář a poprvé byly cesty do Brna sjízdné. Na 1500 m výstavní plochy brněnského výstaviště se potkalo celkem 47 vystavovatelů. 31 se zeleným materiálem a 16 s doplňkovým. Tradičními partnery ZELENÉ BURZY se stal časopis ZAHRADNICTVÍ a Svaz zakládání a údržby zeleně. Nově se podařilo navázat spolupráci se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu a MENDELU. Vzájemná propagace společných akcí mezi spřízněnými organizacemi v našem oboru je velmi přínosná a obohacující jak pro samotné organizátory, tak i pro návštěvníky.
Příprava ZELENÉ BURZY je tří měsíční maraton. Školkaři si v průběhu roku vytipovávají rostlinný materiál, který by mohl návštěvníky ZELENÉ BURZY oslovit, a věnují mu maximální péči. Kvalita výpěstků je rok od roku vyšší, ale ceny zůstávají díky předsezónní nabídce stále atraktivní.
Letošní ročník byl poprvé otevřen s možností vystavovat i pro kolegy ze Školkařského svazu Ovocnářské unie ČR a Sdružení lesních školkařů ČR. Této možnosti využili první dva pěstitelé a doufáme, že s pozitivním dopadem na jejich obchodní činnost.

Sedm statečných školkařů přihlásilo své výpěstky do kategorie NOVINKY ROKU 2019.

Velkým tahákem se u třech pěstitelů ukázalo drobné ovoce, ať již na prodejních stolech RP2L firmy Agarden, či v uceleném sortimentu kanadských borůvek ze žehušické školky Konifery nebo in-vitro množené pokojové borůvky „Blaue Perle“ firmou Jan Holub. Chládkovy zakořenělé vánočné stromky, které prostou u každého zákazníka a vzrostlé konifery firmy Horák a synové v kokosové textilii ROBA-FIX, které vydrží v balu na prodejně celou sezónu, krásný výpěstek jabloně Rubinola na vysokém kmínku Ovocné školky Litenčice či žlutý libanonský cedr „ Sapphire Nymph“ netrpící poškozením sluncem od firmy Meisl, bylo to první, s čím se návštěvníci setkali.
Zvyšující se úroveň letošního ročníku potvrdili spokojení vystavovatelé i sami návštěvníci, kterých letos bylo rekordních 800. Vynikající občerstvení bylo pro ty, kteří došli až na konec expozice, tou pravou odměnou. Kavárna se stala místem setkávání starých přátel a kolegů ze zahradnického oboru. Příjemnou kulisu na pozadí tvořilo promítání filmových materiálů, které Svaz školkařů natáčí k propagaci oboru školkařství mezi laickou veřejností a mládeží.

Odborný seminář

Zájemci o další vzdělávání měli možnost navštívit na galerii pavilonu B od 13.00 odborný seminář na téma Zeleň pro život – život pro zeleň. Přednášející odborníci shrnuli problematiku výsadeb v městském prostředí, vlivu zeleně na urbanizované prostředí města a propojenosti lidského rodu s ovocnými stromy v krajině.
Speciální pozornost byla věnována společnému projektu Svazu školkařů ČR a firmy GSoft Society s.r.o. s názvem ZELENÝ PORTÁL, ve kterém vidíme budoucnost propagace a prodeje českých školkařských výpěstků. První výstup této spolupráce si odnášel každý návštěvník ZELENÉ BURZY domů. Publikace Medonosné dřeviny, shrnující pěstovaný a často neznámý sortiment medonosných a nektarodárných dřevin, byla pro návštěvníky velkým bonusem. Pomocí QR kódů, které byly u každé popsané dřeviny se mohli zájemci připojit na ZELENÝ PORTÁL – www.zeleny-portal.cz a získat v této internetové encyklopedii doplňující znalosti o jejich pěstování a údržbě. Již v letošním roce plánujeme propojení s velkoobchodními nabídkami členských školkařských podniků tak, aby zájemci o danou rostlinu získali koncovou informaci o možnosti nákupu a to včetně velikosti, počtu a skladové dostupnosti.
Je na místě poděkovat všem, kteří mají na úspěchu akce ten největší podít a to jsou vystavovatelé. Jejich výjimečně srdečný přístup k návštěvníkům, zodpovědnost a disciplína je tím, čím si tato akce drží a buduje dobré jméno a zvyšuje tím prestiž oboru školkařství v České republice.