Seminář 23.1.2019 MENDELU

2. března 2019 Novinky

Aktuální poznatky v problematice onemocnění dřevin a doporučení k jejich prevenci

Program workshopu

konaného dne 23. 1. 2019 na Mendelově univerzitě v Brně

 

9:30 – Registrace účastníků

 

10:00 – prof. Dr. Ing Libor Jankovský (Mendelova univerzita v Brně)
Rizika  zavlečení chorob dřevin a dopady pro školky

10:30 – Ing. Jakub Beránek, Ph.D. (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský)
Nové a připravované funkcionality Rostlinolékařského portálu      využitelné ve školkařských provozech

11:00 – doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)
Fyziologické a anatomické přizpůsobení sazenic na stres suchem

 

11:30 – Oběd

 

12:00 – Dr. Thomas Ludwig Cech (Austrian Research Centre for Forests, Vídeň)
Lesní školky v Rakousku a biologická bezpečnost: pěstování a produkce rostlin bez přítomnosti plísní rodu Phytophthora

12:30 – Ivan Milenković, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)
Druhová rozmanitost plísní rodu Phytophthora ve školkách a plantážích v Srbsku

13:00 – Ing. Tomáš Májek (Mendelova univerzita v Brně)
Plísně rodu Phytophthora ve školkách v ČR a doporučené postupy pro pěstování a produkci zdravých stromů a rostlin

13:30 – Dr. Thomas Jung (Mendelova univerzita v Brně)
Význam školek jako zdroje šíření plísní rodu Phytophthora do lesů a ostatních ekosystémů

 

14:00 – Coffee break

 

Workshop je pořádán v rámci projektu „PHYTOPHTHORA RESEARCH CENTRE“
CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000453