Háďátko borovicové

Háďátko borovicové

18. března 2016

V Evropské unii patří háďátko borovicové řadu let k nejsledovanějším regulovaným škodlivým organismům. Opatření proti jeho zavlékání […]

Zákonné povinnosti při nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Zákonné povinnosti při nakládání s přípravky na ochranu rostlin

18. března 2016

Zákonné povinnosti profesionálních uživatelů při nakládání s přípravky na ochranu rostlin v České republice, jak v oblasti zemědělství, tak […]

Phytophthora ramorum, P. kernoviae

Phytophthora ramorum, P. kernoviae

14. března 2016

Phytophthora ramorum a Phytophthora kernoviae jsou poměrně nedávno popsané invazní druhy, které působí významné ekonomické i ekologické škody […]

Atlas poškození dřevin

11. března 2016

Fyzická dostupnost knižních atlasů je komplikovaná, v současných podmínkách environmentálních změn se navíc poměrně rychle objevují nové […]

Nařízení ÚKZÚZ ohledně přípravku Score 250 EC

Nařízení ÚKZÚZ ohledně přípravku Score 250 EC

9. března 2016

Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití do jahodníku, maliníku a ostružiníku Ústřední kontrolní a zkušební […]