Aktuality v POR a nakládání s nimi

Aktuality v POR a nakládání s nimi

15. dubna 2018

Změny v oblasti odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin Novelou rostlinolékařského zákona účinnou od […]

Začíná doba vhodná pro postřik proti housenkám zavíječe

Začíná doba vhodná pro postřik proti housenkám zavíječe

11. dubna 2018

Doba pro aplikace postřiku proti housenkám zavíječe zimostrázového je podle Ústředního kontrolního a zkušebního úřadu zemědělský (ÚKZÚZ) […]

Nařízení – Xylella fastidiosa 2018

Nařízení – Xylella fastidiosa 2018

21. března 2018

V přílohách naleznete aktuální informace a nařízení ÚKZÚZ týkající se Xylelly fastidiosy.   Veškeré aktuální a dostupné […]

Novinky v povolených přípravcích na ochranu rostlin

Novinky v povolených přípravcích na ochranu rostlin

19. února 2018

V příloze naleznete novinky v nařízeních Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Aktuální seznam povolených přípravků pro školky ke dni 9.2.2018

Aktuální seznam povolených přípravků pro školky ke dni 9.2.2018

9. února 2018

V odkazu naleznete PDF soubor s aktuálním seznamem povolených přípravků pro školky.