Nařízení – Xylella fastidiosa 2018

Nařízení – Xylella fastidiosa 2018

21. března 2018

V přílohách naleznete aktuální informace a nařízení ÚKZÚZ týkající se Xylelly fastidiosy.   Veškeré aktuální a dostupné […]

Aktuality v POR a nakládání s nimi

Aktuality v POR a nakládání s nimi

15. března 2018

Změny v oblasti odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin Novelou rostlinolékařského zákona účinnou od […]

Biogická ochrana pro školkaře

Biogická ochrana pro školkaře

24. února 2018

Profinacování biologické ochrany pro školkaře je možno pomoci Národních dotací vyhlášených MZe.   Odkaz naleznete ZDE Dotační […]

Karanténní škodlivé organismy na lesních a okrasných dřevinách

Karanténní škodlivé organismy na lesních a okrasných dřevinách

19. února 2018

V příloze naleznete publikaci ÚKZÚZ mapující karanténní škodlivé organismy na lesních a okrasných dřevinách.

Novinky v povolených přípravcích na ochranu rostlin

Novinky v povolených přípravcích na ochranu rostlin

19. února 2018

V příloze naleznete novinky v nařízeních Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.