Pozvánka na seminář – nový fytosanitární režim

8. listopadu 2019 Novinky, Titulní strana

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský pořádá odborný seminář Změny rostlinolékařských postupů při dovozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů podle nové legislativy Evropské unie, konaný dne 12. listopadu 2019 na Ministerstvu zemědělství, Těšnov 65/17, Praha, 4. patro, místnost 400.

 

Další podrobnosti jsou ke stažení v tomto letáku.