Instituce

Ministerstvo zemědělství České republiky

Ministerstvo zemědělství České republiky

http://www.mze.cz
Agrární komora České republiky

Agrární komora České republiky

Sdružuje většinu právnických a fyzických osob z odvětví zemědělství, lesnictví a potravinářství. Komora byla zřízena zákonem 301/92 Sb. k podpoře podnikatelských aktivit, prosazování a ochraně zájmů svých členů

http://www.agrocr.cz
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (PGRLF)

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (PGRLF)

PGRLF je jedním ze základních pilířů dotační politiky Ministerstva zemědělství (www.mze.cz). Jde o jeden z nejefektivnějších nástrojů českého zemědělství působící v rámci tzv. „národní pomoci“ (state aid).

http://www.pgrlf.cz
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

SZIF je akreditovanou platební agenturou – zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. Dotace z EU jsou v rámci společné zemědělské politiky poskytovány z Evropského zemědělského záručního fondu (EAGF) a v nynějším programovacím období (2007 – 2013) také z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a z Evropského rybářského fondu (EFF). Program rozvoje venkova (PRV), který čerpá finanční prostředky z EAFRD nahradil Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP) a Operační program rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ).

https://www.szif.cz
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství) a v oblasti živočišné produkce. Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

http://www.ukzuz.cz

Oborové svazy a sdružení

Svaz květinářů a floristů

Svaz květinářů a floristů

Tento profesní svaz sdružuje přední pěstitele květin, floristy, obchodníky s květinami a pomocným materiálem, ostatní zájemce o tuto problematiku.

http://www.svazkvetinaruafloristu.cz
Svaz zakládání a údržby zeleně (SZÚZ)

Svaz zakládání a údržby zeleně (SZÚZ)

Svaz zakládání a údržby zeleně je nevládní organizací-sdružením podnikatelů v oboru zahradní a krajinářská tvorba (sadovnictví a krajinářství).

http://www.szuz.cz
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT)

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT)

je neziskovým sdružením odborníků – profesionálů v oboru zahradní a krajinářská tvorba. Založena byla v únoru 1990 z potřeby posílit postavení a úroveň oboru v naší republice.

http://www.szkt.cz
Ovocnářská unie České republiky (OUČR)

Ovocnářská unie České republiky (OUČR)

je zájmové sdružení ovocnářů a školkařů všech typů podnikatelských subjektů. Sdružuje 450 členů s plochou téměř 13 tisíc hektarů intenzivních sadů. Je tvořena pěti regionálními uniemi a Výzkumným a šlechtitelským ústavem ovocnářským v Holovousích. Tyto jednotky poskytují poradenské služby, zajišťují konzultace, osvětovou i odbornou činnost, školení, exkurze pro tržní pěstitele ovoce a školkaře.

http://www.ovocnarska-unie.cz
Rosa klub Praha

Rosa klub Praha

je specializovanou základní organizací Českého zahrádkářského svazu s celorepublikovou působností. Sdružuje milovníky a pěstitele růží, propaguje všestranný rozvoj růžařství a je členem Světové federace růžařských společností.

http://www.rosaklub.cz
Sdružení zahradnických center (SZC)

Sdružení zahradnických center (SZC)

Je profesní sdružení fyzických a právnických osob, které se zabývají prodejem celého zahradnického sortimentu s důrazem na rostliny a služby v oboru. Počátek spolupráce sahá do roku 1998 a v nové podobě funguje od 1.1. 2005.

http://www.szc.cz
Zahradní centra CS

Zahradní centra CS

je profesní sdružení fyzických a právnických osob, která se zabývají prodejem celého zahradnického sortimentu s důrazem na rostliny a služby v oboru. Historie sdružení se začala psát v roce 1998, v nové podobě fungovalo v letech 2005 – 2007. Cílem sdružení je nabídnout svým zákazníkům nejlepší služby spojené nejen s prodejem živých rostlin, semen, zahradnických potřeb a pomůcek, ale také s tvorbou vlastní zahrady.

http://zahradnicentra.eu
Zelinářská unie Čech a Moravy (ZUČM)

Zelinářská unie Čech a Moravy (ZUČM)

je dobrovolným profesním sdružením pěstitelů polní a rychlené zeleniny, založeným dle zákona č. 83/1990 Sb. (dále jen Unie nebo ZUČM).

http://zucm.cz
Český spolek perenářů

Český spolek perenářů

Český spolek perenářů je občanské sdružení, které propaguje a popularizuje v zimě vytrvalé víceleté zahradní květiny, profesionály zvané pereny, laiky prostě a jednoduše trvalky.

http://pereny.org/

Odborné výstavy a veletrhy

FLORA OLOMOUC

FLORA OLOMOUC

Nejstarší a nejznámnější výstavy FLORA OLOMOUC, které jak o jarní, tak i letní etapě pravidelně přivádí na výstaviště desítky tisíc návštěvníků. Základ výstavních akcí – výstav a veletrhů – jejichž počet se postupně rozrostl na současných patnáct, tvoří tradiční květinové výstavy, expozice okrasných dřevin, výpěstků, ovoce a zeleniny.

http://www.flora-ol.cz
FOR GARDEN – Praha

FOR GARDEN – Praha

odborný veletrh zaměřený na zahradu jako celek. Nabízí průřez všemi obory přímo či nepřímo souvisejícími se zakládáním a tvorbou zahrady (projekty, realizace a údržba zahrad, jejich vybavení, sortiment rostlin, zahradní nábytek, technika, závlahy, osvětlení, krby, drobné stavby, dekorace a další).

http://www.for-garden.cz
VELETRH ZELENÝ SVĚT – Brno

VELETRH ZELENÝ SVĚT – Brno

Je jediným čistě profi veletrhem v ČR. Účinně zviditelňuje nejen českou značku českého školkaře, sadaře, květináře či floristy, architekta anebo českého obchodníka. Dnes je také především prezentací firem členských zemí Evropské unie.

http://www.zelenysvet.info

Vysoké odborné školy

Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Lednice

Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Lednice

http://www.zf.mendelu.cz
Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze

http://www.czu.cz

Střední odborné školy

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice

http://www.soscb.cz
Střední zahradnická škola Rajhrad

Střední zahradnická škola Rajhrad

http://www.skolarajhrad.cz
Střední škola zahradnická, Kopidlno

Střední škola zahradnická, Kopidlno

http://www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz
Střední zahradnická škola, Ostrava

Střední zahradnická škola, Ostrava

http://www.szas-ostrava.cz
Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc

Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc

http://www.szes-olomouc.cz
Střední škola zahradnická a technická Litomyšl

Střední škola zahradnická a technická Litomyšl

http://www.szat.cz
Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9

http://www.skolajarov.cz
Česká zahradnická akademie Mělník – střední škola a vyšší odborná škola

Česká zahradnická akademie Mělník – střední škola a vyšší odborná škola

http://www.zas-me.cz
Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín-Libverda

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín-Libverda

http://www.libverdadc.cz
MŠ, ZŠ, a SŠ pro sluchově postižené Valašké Meziříčí

MŠ, ZŠ, a SŠ pro sluchově postižené Valašké Meziříčí

http://www.val-mez.cz

Odborné instituce a výzkum

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Výzkum, vývoj a aplikace metod zachování a tvorby krajiny a péče o ni. Integrace a koordinace zájmů v oblasti ochrany životního prostředí.

http://www.vukoz.cz
International Society for Horticultural Science (ISHS)

International Society for Horticultural Science (ISHS)

The ISHS, dating from 1864 and formally constituted in 1959, has more than 7000 members representing some 150 countries. It is the world’s leading independent organization of horticultural scientists. ISHS publishes Acta Horticulturae, Chronica Horticulturae, and Scripta Horticulturae.

http://www.ishs.org
The Plant Cell – Search all HighWire based Journals

The Plant Cell – Search all HighWire based Journals

globální vyhledávání v celosvětové databázi odborných časopisů a publikací

http://www.plantcell.org/searchall
HortScience (Journal of the American Society for Horticultural Science)

HortScience (Journal of the American Society for Horticultural Science)

publishes horticultural information of interest to a broad array of horticulturists. Its goals are to apprise horticultural scientists and others interested in horticulture of scientific and industry developments and of significant research, education, or extension findings or methods.

http://hortsci.ashspublications.org