Fotografie
Kontakty
Telefon
296 528 111
Fax
267 750 440
Kontaktní osoba
Sekelezova Dagmar
Adresa
Ulice, orientační číslo
Květnové nám. 391
Město / obec
Průhonice
PSČ
252 43
Mapa
Kraj
Středočeský
Základní informace
Popis
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. (VÚKOZ, v. v. i.)
VÚKOZ, v. v. i. byl zřízen MŽP a od roku 2007 spadá do kategorie „veřejných výzkumných ústavů“ (v.v.i.), jejichž ekonomická činnost je legislativou omezena. To byl i jeden z důvodů zrušení školkařského oddělení ve VÚKOZ, v. v. i. V současné době je školkařská produkce dřevin omezena převážně jen na smluvní množení rododendronů vyšlechtěných ve VÚKOZ, v. v. i. Množení okrasných dřevin hrazené z účelových grantových dotací se provádí pouze pro potřebu uchování vybraných genofondů (Národní program genetických zdrojů rostlin) a pro plnění příležitostně získaných výzkumných projektů. V limitovaném rozsahu je možné provádět smluvní množení např. náročných nebo speciálních taxonů okrasných dřevin. Více informací poskytují stránky www.vukoz.cz.
Součástí VÚKOZ, v. v. i. je Dendrologická zahrada (ca 80 ha), která pěstuje genofondy více než 7000 taxonů dřevin a trvalek. Dendrologická zahrada je ve vegetační sezóně veřejnosti přístupná a v prodejně nabízí i možnost nákupu okrasných dřevin a květin. V areálu Dendrologické zahrady jsou každoročně provozovány výukové a vzdělávací akce, výstavy rostlin, komentované exkurze atp. pro studenty a odbornou i širokou veřejnost. Bližší informace nabízí např. www.dendrologickazahrada.cz.
Fotografie
Fotografie 1