Dotace na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí

Dotace na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí

9. března 2016

Stejně jako v loňském roce mohou žadatelé požádat o dotaci v rámci Platby na zemědělské postupy příznivé pro […]

Platba pro mladé zemědělce

Platba pro mladé zemědělce

9. března 2016

Shodně jako v roce předešlém lze v roce 2016 v rámci Jednotné žádosti požádat o Platbu pro […]

Informace k žádosti o jednotnou platbu na plochu

Informace k žádosti o jednotnou platbu na plochu

9. března 2016

I v roce 2016 budou moci žadatelé v rámci Jednotné žádosti požádat o jednotnou platbu na plochu. V […]

Usnesení Valné hromady Svazu školkařů ČR

9. března 2016

Plénum Valné hromady (dále jen VH) Svazu školkařů ČR (dále jen SŠ ČR) na svém zasedání dne […]

Nařízení ÚKZÚZ ohledně přípravku Score 250 EC

Nařízení ÚKZÚZ ohledně přípravku Score 250 EC

9. března 2016

Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití do jahodníku, maliníku a ostružiníku Ústřední kontrolní a zkušební […]