Podezření z výskytu bakterie Xylella fastidiosa v ČR se nepotvrdilo

Podezření z výskytu bakterie Xylella fastidiosa v ČR se nepotvrdilo

19. července 2017

Ukončené podrobné testování prováděné také v zahraničí nepotvrdilo u žádného ze vzorků rostlin podezření na výskyt fytokaranténní […]

Odborný seminář: Symptomatologie a její využití při diagnostice původců chorob a škůdců okrasných dřevin

Odborný seminář: Symptomatologie a její využití při diagnostice původců chorob a škůdců okrasných dřevin

27. dubna 2017

Svaz školkařů ČR, z.s.  Vás srdečně zve na  ODBORNÝ SEMINÁŘ Symptomatologie a její využití při diagnostice původců chorob a […]

Odborný seminář: Hospodaření s půdou ve školkách

Odborný seminář: Hospodaření s půdou ve školkách

27. dubna 2017

Sdružení lesních školkařů a Svaz školkařů ČR Vás srdečně zvou na odborný seminář HOSPODAŘENÍ S PŮDOU VE […]

Japonsko 2017 – odborná exkurze

Japonsko 2017 – odborná exkurze

24. dubna 2017

Ruský svaz školkařů , Svaz školkařů ČR a Mezinárodní centrum krajinářského umění „Zelená střela“ Vás srdečně zve na odbornou […]

Dotační titul na závlahy

Dotační titul na závlahy

18. dubna 2017

Spuštění výzvy k podávání žádosti o poskytnutí podpory v rámci programu 129310 Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu – […]