japonsko 2017 – odborná exkurze

24. 4. 2017

Ruský svaz školkařů , Svaz školkařů ČR a Mezinárodní centrum krajinářského umění „Zelená střela“ Vás srdečně zve na odbornou exkurzi  ŠKOLKAŘSTVÍ V JAPONSKU   10. – 21. října 2017 , v rámci které navštívíme zahradnický veletrh [...]

dotační titul na závlahy

18. 4. 2017

Spuštění výzvy k podávání žádosti o poskytnutí podpory v rámci programu 129310 Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu – závlahy – II. etapa Cílem programu 129 310 je podpora obnovy a budování závlahového detailu [...]

Vážné podezření na výskyt obávané fytokaranténní bakterie Xylella fastidiosa v Česku

31. 3. 2017

Tisková zpráva – ÚKZÚZ informuje o vážném podezření na výskyt fytokaranténní bakterie Xylella fastidiosa na území České republiky. Bakterie napadá široké spektrum hostitelských rostlin, zejména ovocných a okrasných rostlin a révy vinné, [...]

dotace pro školkaře – kapková závlaha

1. 3. 2017

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách a podpora dopravy závlahové vody 1.I.a. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách Účel: [...]

Ukončení platnosti povolení některých glyfosátů

13. 2. 2017

ÚKZÚZ informuje, že na základě aktuálně platného nařízení EK došlo k ukončení platnosti povolení herbicidních přípravků na ochranu rostlin obsahujících účinnou látku glyfosát a formulační přísadu ethoxylovaný amin loje (č. CAS 61791-26-2). [...]

Chystá se tažení proti nepůvodní fauně a flóře (Právo)

17. 1. 2017

Myslivci, včelaři, lesníci, rybáři i zemědělci se bouří proti novele zákona o ochraně přírody a krajiny, kterou připravuje a do konce března chce vládě navrhnout ministerstvo životního prostředí (MŽP). V rámci ní [...]

inzerát

Sdružujeme více než 80 pěstitelů

hospodařících na ploše cca 1200 ha
Svaz školkařů České republiky, z.s. je profesní, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu sdružených českých a moravských školkařů. Členem svazu se může stát každá podnikající fyzická i právnická osoba v oboru školkařství, v oboru produkce rostlin i jiná odborná společenství a korporace, pokud svým účelem a zaměřením mají vztah ke školkařství.
Rok řemesel 2016