• etiketa

Nové patentované značky ČESKÁ ROSTLINA a ZELENÁ BURZA

4. 2. 2016

V roce 2015 nechal Svaz školkařů ČR patentovat ochranné známky ZELENÁ BURZA a ČESKÁ ROSTLINA. Úřad průmyslového vlastnictví v Praze schválil  bez jakýchkoli výhrad ochranu  a registraci těchto dvou značek po dobu 10 let. Logo [...]

Ohlédnutí za Zelenou burzou 2016

4. 2. 2016

Dne 13.1.2016 proběhl na brněnském BVV již pátý ročník kontraktační výstavy ZELENÁ BURZA. Návštěvníci měli jedinečnou možnost shlédnout na ploše více jak 1800 m2 přehled českého školkařského materiálu. Jednodenní akci Svazu školkařů navštívilo na 500 [...]

Valná hromada a Školkařské dny 2016

16. 12. 2015

Svaz školkařů ČR si Vás dovoluje pozvat na Valnou hromadu a Školkařské dny, které se budou konat ve dnech 8. až 10. února 2016 ve školícím středisku Skalský dvůr u obce Lísek. […]

Zelená burza 2016

17. 10. 2015

Dovolujeme si Vás upozornit připravovaný ročník tradiční prodejní výstavy českých zahradnických výpěstků Zelená burza 2016, který se uskuteční ve středu 13. ledna 2016 od 10:00 do 17:00 hod. v pavilonu B na Brněnském výstavišti. […]

Školkařské dny 2015 – prezentace

11. 2. 2015

Prezentace přednesené v rámci Školkařských dnů Svazu školkařů ČR 2015 9.-11.2.2015, Skalský dvůr […]

Zápis z jednání valné hromady 2015

9. 2. 2015

Místo konání: školicí středisko Skalský dvůr, datum jednání: 9.2.2015, doba konání: od 13:00 do 17:15 hodin, přítomní členové spolku: 43 členů s celkovým počtem 98 platných hlasů (tj. 64,9 %).

Pasič - eshop pro zahradníky
inzerce

více než 90 pěstitelů

hospodařících na ploše cca 1200 ha

Svaz školkařů ČR

Sdružujeme více než 90 pěstitelů okrasných rostlin hospodařících na ploše cca 1200 ha.