ODBORNÝ SEMINÁŘ Symptomatologie a její využití při diagnostice původců chorob a škůdců okrasných dřevin

27. 4. 2017

SVAZ ŠKOLKAŘŮ ČR, z.s.  Vás srdečně zve na  ODBORNÝ SEMINÁŘ Symptomatologie a její využití při diagnostice původců chorob a škůdců okrasných dřevin   pořádaného za podpory Ministerstva zemědělství   Termíny:          1. 6. [...]

odborný seminář HOSPODAŘENÍ S PŮDOU ve školkách

27. 4. 2017

Sdružení lesních školkařů a Svaz školkařů ČR Vás srdečně zvou na odborný seminář HOSPODAŘENÍ S PŮDOU VE ŠKOLKÁCH  pořádaný za podpory Ministerstva zemědělství Termín: 14. - 15. června 2017 Místo konání: Hotel [...]

japonsko 2017 – odborná exkurze

24. 4. 2017

Ruský svaz školkařů , Svaz školkařů ČR a Mezinárodní centrum krajinářského umění „Zelená střela“ Vás srdečně zve na odbornou exkurzi  ŠKOLKAŘSTVÍ V JAPONSKU   10. – 21. října 2017 , v rámci které navštívíme zahradnický veletrh [...]

dotační titul na závlahy

18. 4. 2017

Spuštění výzvy k podávání žádosti o poskytnutí podpory v rámci programu 129310 Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu – závlahy – II. etapa Cílem programu 129 310 je podpora obnovy a budování závlahového detailu [...]

Vážné podezření na výskyt obávané fytokaranténní bakterie Xylella fastidiosa v Česku

31. 3. 2017

Tisková zpráva – ÚKZÚZ informuje o vážném podezření na výskyt fytokaranténní bakterie Xylella fastidiosa na území České republiky. Bakterie napadá široké spektrum hostitelských rostlin, zejména ovocných a okrasných rostlin a révy vinné, [...]

dotace pro školkaře – kapková závlaha

1. 3. 2017

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách a podpora dopravy závlahové vody 1.I.a. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách Účel: [...]

inzerát

Sdružujeme více než 80 pěstitelů

hospodařících na ploše cca 1200 ha
Svaz školkařů České republiky, z.s. je profesní, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu sdružených českých a moravských školkařů. Členem svazu se může stát každá podnikající fyzická i právnická osoba v oboru školkařství, v oboru produkce rostlin i jiná odborná společenství a korporace, pokud svým účelem a zaměřením mají vztah ke školkařství.
Rok řemesel 2016