akce v dendrologické zahradě

17. 2. 2017

Poznávání stromů a keřů v zimě II. Připravovaný kurz volně navazuje na prosincový. Bude zaměřen především na poznávání méně pěstovaných druhů stromů a keřů v bezlistém stavu, a to opět podle letorostů, [...]

Ukončení platnosti povolení některých glyfosátů

13. 2. 2017

ÚKZÚZ informuje, že na základě aktuálně platného nařízení EK došlo k ukončení platnosti povolení herbicidních přípravků na ochranu rostlin obsahujících účinnou látku glyfosát a formulační přísadu ethoxylovaný amin loje (č. CAS 61791-26-2). [...]

Chystá se tažení proti nepůvodní fauně a flóře (Právo)

17. 1. 2017

Myslivci, včelaři, lesníci, rybáři i zemědělci se bouří proti novele zákona o ochraně přírody a krajiny, kterou připravuje a do konce března chce vládě navrhnout ministerstvo životního prostředí (MŽP). V rámci ní [...]

Seznam povolených přípravků pro školky

12. 12. 2016

V odkazu naleznete PDF soubor se seznamem povolených přípravků pro školky. SEZNAM ZDE (PDF, 306 kB)  

inzerát

Sdružujeme více než 80 pěstitelů

hospodařících na ploše cca 1200 ha
Svaz školkařů České republiky, z.s. je profesní, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu sdružených českých a moravských školkařů. Členem svazu se může stát každá podnikající fyzická i právnická osoba v oboru školkařství, v oboru produkce rostlin i jiná odborná společenství a korporace, pokud svým účelem a zaměřením mají vztah ke školkařství.
Rok řemesel 2016