pozvánka na odborný seminář

2. 5. 2016

SVAZ ŠKOLKAŘŮ ČR, z.s. Vás srdečně zve na ODBORNÝ SEMINÁŘ INTEGROVANÁ OCHRANA ROSTLIN V OKRASNÉM ŠKOLKAŘSTVÍ pořádaného za podpory Ministerstva zemědělství Termíny: 21. 6. 2016 – BRNO a 23. 6. 2016 - [...]

Zájezd do polska

26. 4. 2016

POZVÁNKA NA ZÁJEZD SVAZU ŠKOLKAŘŮ ČR 14. - 18. 6. 2016, POLSKO Program zájezdu: Odjezd: 14.6.2016 2.00 Praha - Fantova kavárna 2.30 Průhonice - náměstí 5.00 Brno – parkoviště Agro Brno Tuřany 7.00 Příbor [...]

Zmírnění škod způsobených suchem

14. 4. 2016

Dnes byly na webu eAGRI zveřejněny Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách a ve školkách v období květen až říjen 2015. Všem [...]

SZIF začíná přijímat Jednotné žádosti 2016

9. 4. 2016

Od 8. dubna 2016 mohou zemědělci podávat Jednotnou žádost pro rok 2016. Start příjmu žádostí se zatím nebude týkat dotačních titulů souvisejících s chovem hospodářských zvířat, jejich příjem bude možný od 15. dubna. Řádný [...]

Příspěvek na pojištění od PGRLF

8. 4. 2016

Podpora pojištění: pravidla programu platná pro rok 2016 Část B, Program: Podpora pojištění   Účel podpory: Zpřístupnění pojistné ochrany širokému okruhu zemědělců, a tím dosažení vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám. Účelem podpory [...]

Horizon 250 EW

8. 4. 2016

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o rozšíření povolení na menšinová použití Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) jako správní úřad podle § 72 odst. 1 písm. e) [...]

Pasič - eshop pro zahradníky
inzerce

Sdružujeme více než 80 pěstitelů

hospodařících na ploše cca 1200 ha
Svaz školkařů České republiky, z.s. je profesní, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu sdružených českých a moravských školkařů. Členem svazu se může stát každá podnikající fyzická i právnická osoba v oboru školkařství, v oboru produkce rostlin i jiná odborná společenství a korporace, pokud svým účelem a zaměřením mají vztah ke školkařství.